ELGRUNT


Idź do treści

Realizacje

2015
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gdańskiej i ul.Uczniowskiej w Gdańsku dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.2014
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Krokowska, Turkusowa, Jagodowa w Ostrowie i Karwi Gm. Władysławowo dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z o.o.


 • Przebudowa ul. Jaracza w Gdańsku - Etap I,II,III oraz Remont fragmentu nawierzchni jezdni ul.Nowomiejskiej w Gdańsku dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku


 • Kanalizacja deszczowa przy ul. Poświatowskiej w Elblągu (na odcinku od studni D1, poprzez studnie D i K1 z wylotem do rzeki Babicy dla Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Elblągu Spółka z o.o.


 • Budowa dróg wewnętrznych wraz z połączeniem z miejskim układem drogowym dla terenu po stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.


 • Wymiana sieci wodociągowej w ul.Żuławskiej w Gdańsku dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


 • Przebudowa torów kolejowych nr 413, 421, 435, przy ul. Czechosłowackiej na odcinku od projektowanego przejazdu kolejowo-drogowego do rozjazdów nr 761 i 763 w Porcie Gdynia2013
 • Wymiana odcinka kanału sanitarnego o średnicy DN200/300mm z rur kamionkowych, o długości L=27m od studni nr 83 do studni nr 25 w ul.Wyzwolenia w Gdańsku dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


 • Budowa wodociągu DN200 wraz ze studniami wodomierzowymi w Porcie Północnym w Gdańsku dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.


 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, monitoringiem sieci, stacją pomp próżniowo-tłocznych w Kaletach Drutarni dla Urzędu Miasta Kalety


 • Konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z separatorami zlokalizowanymi w ciągu drogi S6 dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad


 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sięgaczami od studni S7 – S9 na kanale kV-”S2.1” w ul. Trakt Św. Wojciecha dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


 • Budowa uzbrojenia i infrastruktury drogowej dla obszaru po Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej nr 3 w Gdyni dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.


 • Budowę sieci i przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Kielnieńskiej i ul. Feniksa w Gdańsku dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby Europejskiego Centrum Solidarności w ul. Doki w Gdańsku dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


 • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Skłodowskiej Curie, Sikorskiego, Sobieskiego, Wejherowskiej w Sopocie - Kontrakt 8.1.4 dla AQUA-Sopot Sp. z o.o.


 • Odwodnienie terenów zielonych położonych w rejonie ulic Okrzei i Karlikowskiej w Sopocie dla Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie


2012
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka (Etap II) dla Gminy Żukowo


 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń i Prądy dla Urzędu Gminy w Koszęcinie


 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, monitoringiem sieci, stacją pomp próżniowo-tłocznych w mieście Kalety – część wschodnia wraz z przejściem pod torami PKP dla Urzędu Miasta Kalety


 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi gmina Nasielsk dla Gminy Nasielsk


 • Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni dla Urzędu Miasta Gdyni


 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ołowianka w Gdańsku dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


 • Przebudowa zbiornika retencyjnego Srebrzysko w Gdańsku dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska


 • Budowa wewnętrznego układu drogowego Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” wraz z infrastrukturą dla Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.


 • Przebudowa ulicy Kaprów i ulicy Asnyka w Gdańsku dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku2011
 • Odbudowa rowu jako odbiornika wód ze skanalizowanej powierzchni odcinka drogi krajowej nr 7 Żukowo - Gdańsk - Warszawa km 28 + 638 strona prawa w miejscowości Przejazdowo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku


 • Budowa komór drenażowych i osadnikowych przy wylocie wód opadowych W3 droga krajowa nr S6 km 316 +120 dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku


 • Prace remontowe przy wylocie W1 w km 314 + 377 drogi ekspresowej S6. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku


 • Budowa ulicy Zielnej w Gdyni dla Gminy Miasta Gdyni


 • Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta dla Gminy Miasta Gdyni


 • Montaż urządzeń podczyszczających na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Sopocie - 5 sztuk dla Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie2010
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ruda Śląska. Zlewnia oczyszczalni Halemba - zad A7, A11, A12, Z3 dla Urzędu Miasta Ruda Śląska


 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II, zadanie 1 dla Gminy Trawniki


 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Skrajnej w Gdyni dla Gminy Miasta Gdyni


 • Budowa odcinka drogi ul.Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną od posesji 31 do projektowanej pętli autobusowej w Gdyni dla Gminy Miasta Gdyni


 • Budowa odcinka drogi ul.Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną od posesji 31 do projektowanej pętli autobusowej w Gdyni dla Gminy Miasta Gdyni


 • Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ulicy Jana z Tarnowa i w ulicy Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jana z Tarnowa w Gdyni dla Gminy Miasta Gdyni


 • Zadanie nr IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów w ramach Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie" dla PGK „Żyrardów” sp z o.o.


 • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej z włączeniem w ulicy 3 Maja w Gdańsku dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska2009
 • Modernizacja ul. Szturmanów w Gdyni dla Gminy Miasta Gdyni


 • Zagospodarowanie terenu Nabrzeża Pomorskiego rejon zespołu pawilonów usługowych przy Al.Jana Pawła II w Gdyni dla Urzędu Miasta Gdyni


 • Przebudowa kanału kablowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia są


 • Budowa ulicy Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną dla Urzędu Miasta Gdyni


 • Konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z separatorami zlokalizowanymi w ciągu drogi krajowej nr6 (2004-2009) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku


 • Kanalizacja deszczowa w ul. 3 Maja i Al. Armii Krajowej wraz z syfonem pod torami PKP i odwodnieniem terenu parkingu Urzędu Miejskiego w Gdańsku dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska


 • Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Kaplicznej wraz z budową ulicy Nadmorskiej w Gdańsku etap III dla WPRD GRAVEL Sp. z o.o.2008
 • Budowa ul. Wodnika w Gdańsku-Osowej etap II w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla WPRD GRAVEL Sp. z o.o.2007
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Imielinie dla ochrony wód Zbiornika Wody Pitnej oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych dla Urzędu Miasta Imielin


 • Przebudowa ulicy Lutyckiej i Kaczewskiej w Gdyni dla Urzędu Miasta Gdyni


 • Budowa ulicy Tetmajera w Gdyni I etap - odcinek od posesji nr 22 do ulicy Syrokomli oraz etap III dla Gminy Miasta Gdyni


 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni dla Urzędu Miasta Gdyni


 • Budowa odnowienia zabezpieczającego przed zalaniem ciągi piesze Tunelu Kamiennego Potoku w Sopocie dla Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego w Sopocie


 • Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ulicy Miedzianej w Gdyni dla Gminy Miasta Gdyni


 • Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ulicy Głowackiego w Gdyni dla Gminy Miasta Gdyni


 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie "Argentyny" w Konstancinie Jeziornie wraz z odejściami w liniach rozgraniczających ulic oraz zakupem, montażem i rozruchem pompowni przydomowych dla Gminy Konstancin Jeziorna

© P.W.ELGRUNT
81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64, tel 58 629-66-43, tel/fax 58 629-66-44


Powrót do treści | Wróć do menu głównego